Izhod iz enostavnega načina

Partnerske ustanove in sodelavci

Nazaj na vrhnjo stran: Oddelek za javne službe s področja oljkarstva

Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Inštitut za oljkarstvo, ZRS Koper – IZVAJALEC

dr. Maja Podgornik
strokovni vodja javne službe s področja oljkarstva

Milena Bučar Miklavčič
strokovna sodelavka s področja kemije

dr. Bojan Butinar (do maja 2023)
strokovni sodelavec s področja kemije

dr. Vasilij Valenčič
strokovni sodelavec s področja kemije

dr. Erika Bešter
strokovna sodelavka s področja kemije

Saša Volk
tehnični sodelavec s področja kemije

Katja Fičur
tehnična sodelavka s področja kemije

Jakob Fantinič
tehnični sodelavec s področja agronomije

Gašper Kozlovič
tehnični sodelavec s področja kemije

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Poskusni Center za oljkarstvo

KGZ Nova Gorica, Poskusni Center za oljkarstvo – PODIZVAJALEC

mag. Viljanka Vesel

strokovna sodelavka s področja agronomije

Teja Hladnik

strokovna sodelavka s področja agronomije

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

UP FAMNIT – PODIZVAJALEC

dr. Dunja Bandelj

strokovna sodelavka s področja genetike