Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Oljkarstvo
  • Sodelovanje pri strokovnih nalogah in projektih; Zbiranje vzorcev in podatkov na terenu; Pomoč in sodelovanje pri izvajanju poskusov ter vzdrževanje nasadov.

Biografija:

Jakob Fantinič je leta 2014 diplomiral (BSc) na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, kjer je nato leta 2018 tudi magistriral (MSc).
Od oktobra leta 2017 je zaposlen kot strokovni delavec na Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Raziskovalna dejavnost:

Jakob Fantinič sodeluje pri izvedbi strokovnih nalog Javne službe s področja oljkarstva in sodeluje pri mednarodnem projektu »REALMed – Pursuing authenticity and valorization of Mediterranean traditional products«.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne