Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • raziskovalno delo v oljkarstvu na področju analitike oljčnega olja, oljk in listov s poudarkom na uvajanju novih metod plinske, tekočinske in masne kromatografije
  • izvajanje akreditacijske dejavnosti: implementacija, validacija analiznih metod
  • sodelovanje pri strokovnih nalogah in raziskovalnih projektih

Biografija:

Gašper Kozlovič je leta 2016 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na univerzi v Mariboru.

Od januarja do junija 2019 je bil zaposlen na delovnem mestu Laborant V na Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper. Od junija 2019 opravlja delo strokovnega sodelavca v akreditiranem Laboratoriju Inštituta za oljkarstvo. V letu 2020 je sodeloval pri vpeljavi metode za določevanje hlapnih komponent v oljčnem olju z uporabo SPME-GC-MS tehnike. Istega leta je sodeloval v medlaboratorijski primerjavi pri mednarodni validaciji te analizne metode v raziskovalnem projektu »Oleum« v okviru Obzorja 2020. Med leti 2019 in 2021 je sodeloval pri medlaboratorijski primerjavi novih metod za določevanje biofenolov v oljčnem olju. Leta 2021 je sodeloval pri razvoju nove metode za določevanje vsebnosti mineralnih hranil v zemlji z uporabo NIR fotometra.