Izhod iz enostavnega načina

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je visoko specializirana infrastrukturna enota, ki je že leta dobro poznana v mednarodnem prostoru. Odličnost in visoka specializiranost laboratorija sta vsakoletno potrjeni na podlagi uspešno opravljenih mednarodnih medlaboratorijskih testiranj v dveh medlaboratorijskih primerjavah (IOC in BIPEA). Na podlagi rezultatov primerjav se laboratorij že od ustanovitve vsako leto uvrsti na seznama kemijskih preskusnih laboratorijev in senzoričnih panelov, ki jih priznava Mednarodni svet za oljke (IOC). Osebje laboratorija uvaja nove metode, spremlja novosti s področja ugotavljanja kakovosti in potvorb oljčnega olja, sodeluje v mednarodnih odborih ter prenaša znanja iz mednarodnega v slovenski raziskovalni prostor.

Pomen laboratorija je opredeljen v strategiji kmetijstva do leta 2020. Laboratorij združuje uporabnost raziskovalne opreme in kadra za državne naloge s področja inšpekcijskega nadzora. Dejavnost laboratorija je vključena tudi v strategiji meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 za zagotavljanje sledljivosti v Republiki Sloveniji, tako na prednostnih kot nišnih področjih. Laboratorij je nosilec nacionalnega etalona za množino snovi v bioloških materialih in hrani, naloge nosilca pa izvaja v okviru zakona o meroslovju. Aktivno deluje tudi v mednarodnem prostoru, saj sodeluje pri vzpostavljanju mednarodne meroslovne infrastrukture. Laboratorij nudi raziskovalno podporo nacionalnim in mednarodnim projektom. Spodbuja znanstveno sodelovanje in sodelovanje med različnimi interesnimi skupinami, vzdržuje bazo podatkov o slovenskih oljčnih oljih od leta 1994, stalno izobražuje kader ter nadgrajuje analitsko opremo.

Livade 6
6310 IZOLA

(spletna aplikacija Google zemljevidi navaja napačen naslov Livade 4)

Vodja: dr. Milena Bučar Miklavčič

Email: 
Tel.: +386 5 611 79 31

Sodelavec v laboratoriju Inštituta za oljkarstvo