Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Rastlinska produkcija in predelava
  • Kemija in analitika oljčnega in drugih rastlinskih olj
  • Senzorika
  • Uporaba ostankov proizvodnje v oljkarstvu (listi, tropine, …)
  • Minorne spojine v oljih (biofenoli, tokoferoli, …)
  • Meroslovje
  • Organska onesnaževala

Biografija:

Milena Bučar Miklavčič je rojena leta 1957 v Kopru. Bila je učiteljica kemije na Gimnaziji Koper, po diplomi iz kemije 1985 na UL-FNT pa je bila zaposlena v tovarni IPLAS Koper. Leta 1995 je z analitsko opremo zasebnega laboratorija LABS postavila temelje oljkarskega raziskovanja na tedanjem ZRS Koper. Prispevala je k vključitvi Ekstra deviškega oljčnega olja Slovenske Istre, prvega slovenskega živila z zaščiteno označbo porekla (ZOP, 2004), v evropski prostor.

Leta 2004 je pridobila akreditacijo za Laboratorij Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper (Laboratorij). Prizadevala si je za premik in vključitev dejavnosti Laboratorija s področja preskušanja na meroslovje (MIRS 2009), za imenovanje Laboratorija za izvajanje inšpekcijskega nadzora oljčnega olja, za imenovanje Laboratorija za opravljanje strokovnih nalog s področja oljkarstva (2017), za uvrstitev Laboratorija na seznam kemijskih in senzoričnih laboratorijev, priznanih in pooblaščenih od Mednarodnega sveta za oljke (IOC 2005), za umestitev Laboratorija med evropske meroslovne laboratorije (Euaramet 2011), za vključitev Laboratorija v mednarodno mrežo raziskovalne infrastrukture (Metrofood 2018) ter za imenovanje Laboratorija za nacionalni referenčni laboratorij (2019).

Leta 2019 je doktorirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Vpliv izbranih tehnoloških postopkov na kemijske in senzorične značilnosti slovenskih deviških oljčnih olj.
Milena Bučar-Miklavčič je bivša predsednica Sveta za oljkarstvo pri MKGP (2011-2020), članica skupine kemijskih izvedencev za študij oljčnega olja pri Evropski komisiji (2011-), vodja nacionalnega panela za senzorično ocenjevanje oljčnega olja (2004-) ter članica skupine strokovnjakov za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja pri Mednarodnem svetu za oljke (IOC) (2001-). V okviru TAIEX (Tehnična pomoč EU tretjim državam) je vodila dve 5-dnevni izobraževanji v Črni gori (2014 in 2018) ter v okviru IOC izobraževanja v Italiji (Palermo 2016) ter v Palestini in Izraelu v letu 2019.

Pri kreiranju novih raziskovalnih področij v oljkarstvu je bila zelo uspešna v akademskem okolju (rezultat njenega razvojnega koncepta so štirje doktorati znanosti – Dunja Bandelj, Erika Bešter, Vasilij Valenčič in Bojan Butinar) in pri kandidatih drugih slovenskih univerz oziroma višješolskih ustanov: Vesna Filipovič, Kristina Marinič in Vasilij Valenčič (somentorica).
Milena Bučar-Miklavčič je tvorno sodelovala pri pedagoškem procesu Univerze na Primorskem, saj je soavtorica vloge za študijski program prve stopnje na Fakulteti za vede o zdravju – Prehransko svetovanje – dietetika; tam je bila tudi mentorica diplomskega dela Kristjana Božiča. Je avtorica učnih načrtov dveh predmetov – »Kakovost in nadzor nad kakovostjo« ter »Senzorika«, ki ju je na UP FVZ v obdobju 2005-2017 tudi predavala.

Do novembra 2021 ima zabeleženih 282 bibliografskih enot, od tega 30 izvirnih znanstvenih člankov, 69 strokovnih člankov, 2 znanstveni monografiji in 7 strokovnih monografij.

Milena Bučar-Miklavčič je dobitnica Častne plakete ZRS Koper za vrhunske raziskovalne in strokovne dosežke, ki so predstavljali pomemben prispevek k uveljavitvi ZRS Koper v domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru, ter za pomemben prispevek k razvoju in ugledu ZRS Koper in njegovi dejavnosti. Milena Bučar-Miklavčič je prejemnica Priznanja z veliko plaketo za leto 2020 Mestne občine Koper za izjemno znanstveno-raziskovalno delo in prispevek k poznavanju oljk, ekonomski prodornosti in kakovostni razpoznavnosti slovenskega oljčnega olja ter za uspešno uveljavljanje prepoznavnosti (slovenske) oljkarske panoge v mednarodnem prostoru.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne