Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Rastlinska produkcija in predelava/Oljkarstvo
  • Kemijska karakterizacija oljčnega olja
  • Steroli
  • Maščobnokislinska sestava
  • Senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja in namiznih oljk

Biografija:

Vasilij Valenčič je 2. julija 2004 diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, 28. januarja 2010 pa je na isti ustanovi uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv tehnoloških postopkov na kakovost namiznih oljk Slovenske Istre pod mentorstvom prof. dr. Terezije Golob in somentorstvom prof. dr. Sonje Smole Možina.

Vasilij Valenčič je od leta 2013 redno zaposlen na Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper na delovnem mestu asistenta z doktoratom, v akreditiranem Laboratoriju Inštituta za oljkarstvo pa je vodja kakovosti za organizacijske zadeve, odgovorni analitik, namestnik vodje panela za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja in vodja panela za senzorično ocenjevanje namiznih oljk. Vasilij Valenčič sodeluje pri organizaciji dogodkov in konferenc ter projektnih aktivnosti Inštituta za oljkarstvo.

Leta 2002 je pričel z delom na področju oljkarstva, in sicer v laboratoriju LABS d.o.o., leta 2006 pa se delno zaposlil na ZRS Koper. Leta 2007 je pridobil status mladega raziskovalca iz gospodarstva. V letih od 2010 do 2013 je bil delno zaposlen na LABS d.o.o. na delovnem mestu samostojnega raziskovalca – kemijskega analitika delno pa na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer je do leta 2016 delal na delovnem mestu docenta in izvajal predavanja in vaje pri predmetu Tehnologije predelave oljk. V obdobju od 2008 do 2017 je bil član Sveta za oljkarstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vasilij Valenčič je soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Do leta 2021 njegova bibliografija obsega 119 enot.

Leta 2005 je prejel Bitenčevo priznanje Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani za diplomsko delo z naslovom Vrednotenje kakovosti deviškega oljčnega olja.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne