Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • oljkarstvo
  • sodelovanje pri raziskovalnih projektih
  • sodelovanje pri strokovnih nalogah

Biografija:

Saša Volk je leta 2006 diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za živilstvo, z diplomo «Določevanje selena v ribah in ribjih izdelkih na slovenskem tržišču«. Od leta 2013 je zaposlena v akreditiranem Laboratoriju Inštituta za oljkarstvo, ZRS Koper na delovnem mestu samostojne strokovne sodelavke VII/2 (III).

Dela na področju vzdrževanja sistema kakovosti v akreditiranem laboratoriju, izvaja analize za potrebe akreditirane dejavnosti in strokovnih nalog v okviru Javnih služb s področja oljkarstva, dela na raziskovalnih projektih, ugotavlja kakovost in pristnost oljčnega olja in nudi strokovno pomoč pri opravljanju vseh laboratorijskih del. Sodeluje pri pripravah razpisov za javna naročila in organizaciji ter pripravi dogodkov Inštituta za oljkarstvo.

Pred trenutno zaposlitvijo je bila od leta 2006 zaposlena v podjetju LABS d.o.o., Inštitutu za ekologijo, oljčno olje in kontrolo, na delovnem mestu kemijskega analitika na področju oljčnega olja. Pooblaščena je bila za izvajanje notranje kontrole za Ekstra deviško oljčno olje z zaščiteno označbo porekla ter odgovorna za požarno varnost. Leta 2008 je pridobila status notranje presojevalke za vzpostavitev in vzdrževanje sistema kakovosti v akreditiranem laboratoriju po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Leta 2013 je prejela odločbo o izvolitvi v naziv asistentke. Do leta 2017 je bila zaposlena v UP ZRS Laboratoriju za preskušanje oljčnega olja kot samostojni strokovni sodelavec VII/2 (III) in kot kemijska analitičarka na področju oljčnega olja za akreditirane metode ter kot notranja presojevalka sistema kakovosti.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne