Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • vzdrževanje sistema kakovosti v akreditiranem laboratoriju,
  • izvajanje analiz za potrebe akreditirane dejavnosti,
  • izvajanje analiz za potrebe strokovnih nalog v okviru Javnih služb s področja oljkarstva,
  • delo na raziskovalnih projektih,
  • ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja,
  • strokovna pomoč pri opravljanju vseh laboratorijskih del.

Biografija:

Katja Fičur je leta 2011 diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za živilstvo. Od leta 2014 je izkušnje pridobivala v laboratoriju LABS d.o.o., Inštitutu za ekologijo, analizo olja in kontrolo. V letu 2017 se je prezaposlila v akreditirani laboratorij Inštituta za oljkarstvo, kjer opravlja delo strokovne sodelavke – analitičarke. Intenzivno se izobražuje na področju analitike biofenolov in tekočinske kromatografije visoke ločljivosti. Stalno se izobražuje in izpolnjuje zahteve standarda SIST 17025, vpeta je v delo vseh kemijskih projektov, kot tudi v strokovne naloge, ki so dodeljene Inštitutu za oljkarstvo v okviru Javnih služb s področja oljkarstva.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne