Izhod iz enostavnega načina

OHRANJANJE, VREDNOTENJE, KARAKTERIZACIJA IN ZBIRANJE GENSKIH VIROV OLJK. Metodologija