Izhod iz enostavnega načina

MAURINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk