Izhod iz enostavnega načina

Knjižnica ZRS Koper

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Knjižnica ZRS Koper

Knjižnica ZRS Koper sodeluje v nacionalnem vzajemnem knjižničnem sistemu COBISS od leta 1996. Po strukturi knjižničnega gradiva, ki ga hrani in po dejavnostih, ki jih izvaja, sodi v skupino t. i. specialnih knjižnic iz področja znanosti. Velika večina knjižničnega gradiva, ki ga hranimo je neposredno vezana na raznovrstna področja dela raziskovalnih skupin matične ustanove. Gradivo pridobivamo z darovi, knjižno zamenjavo, najpomembnejše pa z nakupi na neposredno zahtevo raziskovalcev. Kljub temu, da je temeljno vodilo dejavnosti Knjižnice ZRS aktivna podpora sodelavcem pri njihovem raziskovalnem procesu, je prav tako odprta tudi za vse druge zainteresirane uporabnike, ki se lahko brez zadržkov včlanijo v knjižnico, si izposojajo gradivo ali pa ga le pregledujejo v čitalnici. Poleg dejavnosti kot so nabava, katalogizacija, inventarizacija in skrb za distribucijo knjižničnega gradiva, aktivno sodelujemo v nacionalni in mednarodni mreži medknjižnične izposoje.

Zaradi narave dela matične ustanove in zahtev, ki jih pred njo postavlja delovanje na konkurenčnem domačem, predvsem pa mednarodnem raziskovalnem področju, Knjižnica ZRS deloma izgublja vlogo klasične knjižnice in vse bolj prevzema dejavnosti informacijsko-dokumentacijskega centra. Skrb za redno in ažurno dopolnjevanje evidenc bibliografskih dosežkov raziskovalcev je bistvenega pomena. Pomembna je pomoč, ki jo osebje knjižnice raziskovalcem nudi pri zagotavljanju odprtega dostopa do njihovih znanstvenih objav. Specifična znanja, ki so potrebna za uspešno delo v specialni knjižnici iz področja znanosti, zaposlenim omogočajo, da so aktivni na stičišču knjižnične, informacijsko-dokumentacijske in založniške dejavnosti matične ustanove in s tem bistveno pripomorejo k njeni uspešnosti in odmevnosti.


Dokument o izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do drugih informacijskih virov (PDF)


Urnik

ponedeljek, sreda, četrtek, petek

09:00 – 15:00

v torek, soboto in nedeljo ZAPRTO


Vodja: Peter Čerče

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 04

Peter Čerče, Knjižnica ZRS Koper