Izhod iz enostavnega načina

Center za raziskovanje javnega mnenja

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Center za raziskovanje javnega mnenja

Center za raziskovanje javnega mnenja (CRJM) raziskovalnim programom in projektom nudi podporo pri izvedbi javnomnenjskih, ciljnih in aplikativnih raziskav z uporabo različnih kvantitativnih (telefonsko, terensko, spletno, poštno anketiranje) in kvalitativnih (fokusne skupine, intervjuji indr.) raziskovalnih metod. S tem omogoča pridobivanje, za raziskovalce nujnih, aktualnih empiričnih podatkov, tudi na velikih in reprezentativnih vzorcih. S pomočjo različnih statističnih programov, kot je npr. SPSS pa tudi drugih metod analize kvalitativnih podatkov, raziskovalcem nudimo podporo pri analizi, interpretiranju in ovrednotenju podatkov.

Vodja: dr. Maja Zadel

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 98