Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Narodno vprašanje
  • Etnične študije
  • Študije nacionalizma
  • Sociologija vsakdanjega življenja

Biografija:

Maja Zadel je znanstvena sodelavka na Inštitutu za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Že nekaj časa svoje raziskovalno in študijsko zanimanje usmerja v proučevanje nacionalizma, etničnih študij in narodnega vprašana na splošno ter transkulturacije bolj specifično, s posebno pozornostjo namenjeno tudi množičnim medijem. Dodiplomski študij je zaključila na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede z delom »Dokumentarni film in interpretacija zgodovine: vojna za osamosvojitev Slovenije«. Po nekaj letih študentskega sodelovanja z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, se je januarja 2011 tam tudi zaposlila; sprva na Inštitutu za jezikoslovne študije, aprila pa tudi na takratnem Inštitutu za sredozemske humanistične in družboslovne študije. Kot mlada raziskovalka na področju narodnostnega vprašanja je pod mentorstvom dr. Mateje Sedmak novembra 2011 nadaljevala s proučevanjem nacionalizma, etničnosti in vloge medijev v zgodovinski perspektivi, temu pa je dodala še proučevanje transkulturnih in kulturno hibridnih identitet. Leta 2016 je doktorirala z delom »Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre« na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije. Kot raziskovalna asistentka Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper se ukvarja primarno s študijami etničnosti in nacionalizma, transkulturacije, identitetami, migracijami ipd.

Maja Zadel je vodja Centra za raziskovanje javnega mnenja.

Leta 2013 je bila gostujoča raziskovalka na University of Canterbury, Christchurch, Nova Zelandija.

Objavlja izvirne znanstvene članke v mednarodnih revijah, poglavja v monografijah in se udeležuje interdisciplinarnih znanstvenih konferenc ter sodeluje pri organizaciji simpozijev in konference v okviru Inštituta za družboslovne študije.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne