Izhod iz enostavnega načina

Storitve Centra za raziskovanje javnega mnenja

Nazaj na vrhnjo stran: Center za raziskovanje javnega mnenja

CRJM uporabnikom nudi izvedbo javnomnenjskih, ciljnih in aplikativnih raziskav z uporabo različnih kvantitativnih (telefonsko, terensko, spletno, poštno anketiranje) in kvalitativnih (fokusne skupine, intervjuji indr.) raziskovalnih metod. S pomočjo statističnih programov, kot je npr. SPSS pa tudi drugih metod analize kvalitativnih podatkov, uporabnikom nudimo podporo pri analizi, interpretiranju in ovrednotenju podatkov.

Vse storitve vključujejo vsaj pripravo vprašalnikov v sodelovanju z naročnikom, testiranje vprašalnikov, vzorčenje, izvedbo raziskave, interpretacijo ter izdelavo končnega poročila.

Storitve obračunavamo v skladu z veljavnim cenikom Centra za raziskovanje javnega mnenja ZRS Koper:

Cenik Centra za raziskovanje javnega mnenja ZRS Koper