Izhod iz enostavnega načina

Laboratorij IKARUS

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote

Laboratorij nudi infrastrukturno podporo predvsem raziskovalnemu delu Inštituta za kineziološke raziskave. Z bogato in sodobno merilno opremo daje izhodišče za nadaljnji razvoj v smeri edinstvenega diagnostičnega centra na primorskem, namenjenega različnim ciljnim skupinam, od otrok do starostnikov, športnikom in rekreativcem kot tudi splošni populaciji.

Laboratorij IKARUS ima svoje prostore na naslovu Pristaniška 45 v Kopru. Pohvali se lahko z vrhunsko raziskovalno in diagnostično opremo za spremljanje biomehanskih in fizioloških odzivov človeka ter meritev okolijskih pogojev, kar omogoča izvajanje najsodobnejših raziskav in doseganje izjemnih znanstvenih objav na področju kineziologije. Skupaj z mobilno enoto omogoča tudi izvedbo diagnostičnih meritev na trgu. Laboratorijska oprema je bila nakupljena s pomočjo sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter v okviru drugih nacionalnih in mednarodnih projektov in jo nenehno nadgrajujemo.

Leta 2021 smo v sklopu projekta TwinBrain (http://www.twinbrain.si/; Obzorje 2020; št. 952401) ustanovili laboratorij SloMoBIL (Slovenian Mobile Brain/Body Imaging Laboratory). Naš laboratorij si prizadeva preseči omejitve tradicionalnih tehnik slikanja možganov, kot so fMRI, PET in MEG, ki omejujejo gibanje udeležencev med poskusi, in uporablja mobilno EEG tehnologijo, ki jo združuje z meritvami perifernega živčnega sistema, kot je EMG ter kinematika celotnega telesa. Omenjene pristope  elektrofizioloških meritev – EEG in EMG, združujemo tudi s tehnikami razširjene resničnosti XR (VR, AR, MR).

S tem želimo obravnavati koncept naravne kognicije, preučevanje možganov v kontekstu izkušenj in interakcij iz resničnega sveta. Naša filozofija se osredotoča na doseganje celostnega razumevanja kontrole centralnega živčevja med najrazličnejšimi oblikami gibanja (npr. izvajanje ravnotežnih nalog ter hoje v enostavnih in zahtevnejših okoljih). Z uporabo najsodobnejše tehnologije in multidisciplinarnega pristopa se naš laboratorij osredotoča na področje Nevroznanosti gibanja in naslavlja tudi nevrodegenerativne bolezni ter nevrorehabilitacijo. Združuje strokovnjake s področja kineziologije, kognitivne nevroznanosti, fizioterapije in biomedicinskega inženiringa, pri čemer tesno sodelujemo tudi z medicinskim kadrom.

Vodja: dr. Uroš Marušič

Kontaktna oseba: dr. Uroš Marušič
E-pošta: