Izhod iz enostavnega načina

Laboratorij IKARUS

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote

Laboratorij nudi infrastrukturno podporo predvsem raziskovalnemu delu Inštituta za kineziološke raziskave. Z bogato in sodobno merilno opremo daje izhodišče za nadaljnji razvoj v smeri edinstvenega diagnostičnega centra na Primorskem, namenjenega različnim ciljnim skupinam, od otrok do starostnikov, športnikom in rekreativcem kot tudi splošni, žal, vse manj aktivni populaciji.

Laboratorij IKARUS ima svoje prostore na naslovu Pristaniška 45 v Kopru. Pohvali se lahko z vrhunsko raziskovalno in diagnostično opremo za spremljanje biomehanskih in fizioloških odzivov človeka ter meritev okoljskih pogojev, ki omogoča izvajanje najsodobnejših raziskav na področju kineziologije in na tej osnovi doseganje izjemnih znanstvenih objav. Skupaj z mobilno enoto omogoča tudi izvedbo diagnostičnih meritev na trgu. Laboratorijska oprema je bila nakupljena s pomočjo sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter v okviru drugih nacionalnih in mednarodnih projektov in jo nenehno nadgrajujemo.

Vodja: dr. Uroš Marušič

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-pošta: