Izhod iz enostavnega načina

Center za azijske študije

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Center za sodelovanje s Kitajsko

Center za azijske študije pri ZRS Koper je bil ustanovljen z namenom, da bi postal središče za sodelovanje z akademskimi inštitucijami in programi v državah Azije. Ponuja regionalno platformo za raziskovanje, mreženje in izobraževanje. Raziskovalcem pomaga pri delu z ustanovami v Aziji, hkrati pa sodeluje tudi z raziskovalci, ki se pri svojem delu srečujejo s tematikami, povezanimi z Azijo, ter jim pomaga pri vzpostavljanju primernih povezav in okolij za svoje raziskovalno delo. Poleg tega Center sodeluje pri promociji raziskovalnih rezultatov, organizaciji dogodkov in pripravi izobraževalnih in promocijskih publikacij.

Vodja: dr. Helena Motoh, višja znanstvena sodelavka

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 00

Center za azijske študije