Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Sodobna zgodovina Jugoslavije in Vzhodne Evrope
  • zgodovina Trsta in Primorske
  • zgodovina hladne vojne

Biografija:

Jože Pirjevec je leta 1966 diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu in svoj podiplomski študij nadaljeval v letih 1967–1969 na Scuola Normale Superiore v Pisi ter nato v letih 1969–1971 še na Diplomatski akademiji na Dunaju. Svoj doktorski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključil leta 1976 z disertacijo »Niccolò Tommaseo med Italijo in Slavijo«.

Jože Pirjevec kot znanstveni svetnik od leta 1996 sodeluje z Znanstveno-raziskovalnim središčem v Kopru, kjer je v okviru Inštituta za zgodovinske študije doslej vodil 14 raziskovalnih projektov in med letoma 2004 in 2019 tudi raziskovalni program »Sredozemlje in Slovenija«. Pred tem je od leta 1971 poučeval na univerzah v Pisi, Padovi, Trstu in na Univerzi na Primorskem, kjer je opravljal tudi naloge predstojnika Oddelka za zgodovino na UP FHŠ. Od leta 1995 je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (redni član od leta 2009 dalje).

Jože Pirjevec je avtor 11 znanstvenih monografij, ki so izšle tudi v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in drugih prevodih. Njegovo skupno število znanstvenih objav obsega 190 enot.

Od leta 1988, ko je prejel nagrado Kidričevega sklada za monografijo »Tito, Stalin in Zahod«, je bil dobitnik več priznanj: leta 2002 Premio Acqui Storia za monografijo »Le guerre jugoslave 1991-1999«; leta 2006 Zlate plakete Univerze na Primorskem in Erasmus EuroMedia Award za dokumentarno serijo »Dnevnik nekega naroda«; leta 2007 naziva Ambasador v znanosti Republike Slovenije; leta 2011 ARRS Odlični v znanost za monografijo »Tito in tovariši« in nato še leta 2020 za monografijo »Partizani«. Leta 2021 je prejel nagrado ZRS Koper Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne