Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Socialna zgodovina
  • Zgodovina medicine in zdravja
  • Zgodovina vsakdanjega življenja

Biografija:

Urška Bratož je diplomirala leta 2005 iz kulturnih študijev in antropologije na UP Fakulteti za humanistične študije v Kopru na temo možnosti metodološkega prepletanja antropologije z zgodovinopisjem. Med letoma 2005 in 2010 je bila podiplomska študentka doktorskega študijskega programa Zgodovina Evrope in Sredozemlja na UP FHŠ. Doktorirala je leta 2010 pod mentorstvom prof. dr. D. Darovca na temo pojavljanja epidemij kolere v 19. stoletju na območju Avstrijskega primorja (»Družbeno-zgodovinski vidiki epidemičnih bolezni: istrska izkušnja s kolero«).
Zaposlena je kot znanstvena sodelavka na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Med 2013 in 2015 je opravljala vlogo namestnice predstojnika. Od 2005 do 2010 je bila v Znanstveno-raziskovalno središče vključena kot mlada raziskovalka. Poleg tega je na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem sprva kot asistentka, nato pa kot docentka sodelovala tudi pri nekaterih predmetih na 1. in 2. stopnji študijskega programa Zgodovina.
Je avtorica znanstvene monografije o pojavljanju kolere v 19. stoletju na območju Istre, ki je izšla v slovenskem in italijanskem jeziku, 5 poglavij v znanstvenih monografijah ter več kot 10 znanstvenih člankov na temo zgodovine medicine, epidemičnih bolezni in socialne zgodovine.
Za svoje delo je leta 2011 prejela nagrado Glasnik znanosti (Znanstveno-raziskovalnega središča Koper) za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev, njena doktorska disertacija pa je bila nagrajena s priznanjem Vladimirja Bartola (Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem).


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne