Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • zoologija
  • biogeografija
  • taksonomija sesalcev

Biografija:

Boris Kryštufek je leta 1978 diplomiral na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani in se zaposlil v Prirodoslovnem muzeju Slovenije kot stažist raziskovalec. Leta 1988 je pridobil doktorat bioloških znanosti na Biotehniški fakulteti s tezo o taksonomiji, zoogeografiji in ekologiji voluharic v Sloveniji. Zaposlen je na ZRS Koper, kjer je predstojnik Mediteranskega inštituta za okoljske študije ter v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani, kjer je vodja Kustodiata za vretenčarje in muzejski svetnik.
Boris Kryštufek je avtor preko 200 znanstvenih člankov, njegove znanstvene objave štejejo preko 700 enot, čisti citati v zadnjih 10 letih pa preko 1000 – https://izumbib.izum.si/bibliografije/A20210806142448-09211.html.
Dr. Boris Kryštufek je predstojnik Mediteranskega inštituta za okoljske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in član Znanstvenega sveta.