Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Humanistika / jezikoslovje
  • družboslovje / vzgoja in izobraževanje
  • jezik in kultura v stiku, večjezičnost
  • sociolingvistika in medkulturna prepletanja

Biografija:

Dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica na področju preučevanja družbenega jezikoslovja, redna profesorica večjezičnosti in medkulturnosti je bila prva rektorica Univerze na Primorskem. Na več vodstvenih funkcijah je sooblikovala osnove visokega šolstva na Primorskem, v letih 2000 – 2002 je bila tudi ministrica za šolstvo, znanost in šport v vladi Republike Slovenije. Kot ministrica je prispevala k pripravi nekaterih podlag integracije Slovenije v Evropski raziskovalni prostor – ERA. Predavala je na več tujih univerzah, vodila evalvacijske time strokovnjakov v okviru Evropske zveze univerz (EUA IEP), bila članica sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Svoje raziskovalno delo osredotoča na pojave, ki spremljajo jezike in kulture v stiku, učenje jezikov, vzgojo za sobivanje in sožitje kultur ter vitalnost etnij. Za njene dejavnosti pri uveljavljanju francoske kulture in jezika ter strategij za spoštovanje jezikovnih različnosti jo je predsednik Republike Francije odlikoval z visokim priznanjem viteza legije časti. Predsednik Republike Italije ji je podelil naslov Commendatore dell’Ordine della Stella della solidarietà. Leta 2013 ji je Univerza na Primorskem podelila naziv zaslužna profesorica. Istega leta ji je minister za področje šolstva in znanosti podelil državno nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne