Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS ORCID

Področja raziskovanja:

  • novejša zgodovina
  • zgodovina religij
  • transnacionalna zgodovina
  • zgodovinska antropologija

Biografija:

Gašper Mithans je diplomiral iz kulturnih študijev in antropologije (2007) na UP Fakulteti za humanistične študije ter na isti fakulteti doktoriral na podiplomskem programu Zgodovina Evrope in Sredozemlja (2012).

Na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je kot znanstveni sodelavec zaposlen od leta 2014. Na ZRS Koper je pričel karierno pot kot mladi raziskovalec (2007–2012), nato je na UP Fakulteti za humanistične študije delal kot nadomestni predavatelj ter raziskovalec (2013, 2014). Vodil je mednarodni projekt programa Evropa za državljane Burnt in memories (2015–2017) ter podoktorski projekt ARRS Vsakdanje religiozne prakse in konvertitstvo na Slovenskem od 1918 do 1941 (2016–2017), trenutno pa vodi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, ki obravnava temo religijskih sprememb na Slovenskem in v Jugoslaviji (2021–2024). Do sedaj je sodeloval pri dveh raziskovalnih programih ter več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Je avtor nagrajene znanstvene monografije »Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski ‘kulturkampf’« ter več znanstvenih člankov in poglavij v monografskih publikacij, zbornikov ter prispevkov na konferencah, predvsem s področja zgodovine religij in prve Jugoslavije.

V letu 2020 je bil Fulbrightov štipendist na Univerzi v Kaliforniji, Berkeley.

Njegova bibliografija obsega več kot 70 enot.

Za svoje delo je Gašper Mithans prejel nagrade:

  • 2019: nagrada ZRS Koper Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev;
  • 2018: priznanje Ervina Dolenca za najboljši zgodovinopisni prvenec izdan v letih 2017–2018 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije);
  • 2008: Bartolova nagrada za diplomsko delo (UP Fakulteta za humanistične študije).


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne