Izhod iz enostavnega načina

International Conference RELIGIOUS CONVERSIONS AND ATHEIZATION IN 20TH CENTURY CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Opis

International Conference RELIGIOUS CONVERSIONS AND ATHEIZATION IN 20TH CENTURY CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Programme and Abstracts (PDF)
Editor/Urednik: Gašper Mithans

Namen konference je bil na podlagi širokega razumevanja religijskih konverzij, ki vključuje ateizacijo in religijski preporod, obravnavati vprašanja, povezana z religijsko preobrazbo v Srednji in Vzhodni Evropi v 20. stoletju, ter različne vrste religijskega posredovanja, ki presegajo ustaljene norme, pravne okvire in kulturna pričakovanja. Predavatelji so presegli običajno pojmovanje religijske konverzije kot izključno individualnega, prostovoljnega duhovnega pojava in preučili konverzije, ki utelešajo nešteto motivov, oblik in družbenopolitičnih posebnosti, ki pogojujejo spremembe svetovnih nazorov kot proces, ki pogosto vključuje ovire, pragmatizem in globoke življenjske spremembe. Konferenca je prispevala k obsežnim, a – zlasti v Srednji in Vzhodni Evropi – v veliki meri neraziskanim temam z bolj diferenciranim razumevanjem mehanizmov, ki spodbujajo religijske spremembe in odnose med religijo in državo.

Ob upoštevanju novih raziskovalnih perspektiv so eksperti s področij zgodovine, antropologije, študij religij, etnologije, sociologije, teologije in politologije predstavili nove poglede na naslednje teme:

– religijske konverzije kot mehanizmov za osebno korist, prisilne taktike in (postopno) zmanjševanje vpliva religijskih institucij;

– procesi ateizacije, vsiljeni s strani državnih oblasti;

– porast (ne)dominantnih religij, odnosi med religijo in državo ter (pre)oblikovanje religijskih politik v praksi.

 

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Leto izida

Jezik

ISBN 978-961-7195-39-2
Število strani 68
Format 16,3 x 24 cm