Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • družbena odgovornost in trajnostni razvoj
  • korporativna družbena odgovornost, strateško upravljanje, izobraževanje, komuniciranje, poročanje

Biografija:

Anita Hrast je leta 2000 pridobila naziv ekonomistka (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta), leta 2004 naziv univerzitetna diplomirana komunikologinja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede) in leta 2016 naziv magistrica znanosti (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede).

Kot raziskovalka je zaposlena na delovnem mestu asistentka na Pravnem inštitutu (PI) ZRS Koper. Sodeluje v raziskovalnem projektu z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ, KOT ODGOVORNOST DIREKTORJEV.

Kot raziskovalka in direktorica je zaposlena tudi na IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti, ki ga je ustanovila leta 2004. Bila je soustanoviteljica in sekretarka društva Ozara, Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja (1994-2000), direktorica marketinške agencije Verus (2003-2004) in Nabium (2008-dalje), avtorica oddaje »7 minut za gospodarstvo« (Radio Maribor, 2003-2006), novinarka v različnih medijih (1989-1995), direktorica oglaševanja (2001-2002, SPEM), vodja projektov v PR in marketinških agencijah (nagrada bronasti Effie 2003, Spektra Press), produktna menedžerka in prokuristka v Založbi Forum Media (2004-2007, razvoj novih izdelkov).

Anita Hrast je višja predavateljica na DOBA – Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (dodiplomski in podiplomski študij), kjer je nosilka predmetov Organiziranje neprofitnih organizacij in Socialni marketing (dodiplomski študij) ter soizvajalka predmeta Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika (podiplomski študij) ter mentorica pri drugih predmetih in somentorica pri magistrskih delih.

Leta 2012 je pridobila certifikat ECQA Certified Social Responsibility Manager (trainer) – ECQA trener na področju usposabljanja kandidatov za vodjo za družbeno odgovornost. Od leta 2016 usposablja managerje in strokovne delavce na tem področju tudi preko inštituta IRDO. Leta 2020 je pridobila Certifikat o končani mednarodni šoli CSR School 2020 – Corporate Sustainability & Responsibility School v organizaciji CSR Hellas (Grčija). Leta 2020 je bila članica mednarodne ocenjevalne komisije na tekmovanju 2020 European Social Innovation Competition: Reimagine fashion (https://challenges.org/eusic-2020/ ) in leta 2021 prav tako članica ocenjevalne komisije tega tekmovanja za Impact Prize.

Poslovno svetuje, organizira poslovna in strokovna srečanja ter znanstvene sestanke, konference in v vse aktivnosti vključuje tudi mlade, slednje tudi usposablja za vstop v podjetništvo in nevladništvo. Predava na področju menedžmenta, organiziranja poslovanja, marketinga ter družbene odgovornosti. Raziskuje in objavlja prispevke s področja družbene odgovornosti in komuniciranja v različnih revijah in na slovenskih ter mednarodnih znanstvenih konferencah. Razvija nove pristope v komuniciranju, nove projekte in storitve za različne naročnike (podjetja, mediji, organizacije, posamezniki) ter se povezuje s številnimi slovenskimi in mednarodnimi organizacijami, strokovnjaki, predvsem z namenom razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Od leta 2006 je vpisana v evidenco raziskovalcev pri ARRS. V njeni bibliografiji je vpisanih blizu 200 enot.