Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Kineziologija
  • Športna diagnostika
  • Zdrav življenjski slog

Biografija:

Matej Kleva je Univerzitetni diplomiran kineziolog, ki trenutno zaključuje magistrski študij iz kineziologije na Fakutleti za vede o zdravju, Univerze na Primorskem. Na Inštitutu za kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS Koper je zaposlen kot strokovni sodelavec, ki je v večji meri odgovoren za delovanje Mediteranskega centra zdravja, v katerem izvaja splošno in športno diagnostiko ter svetuje na področju športne zmogljivosti, kinezioterapije in zdravega življenjskega sloga.