Izhod iz enostavnega načina

Mediteranski center zdravja

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote

Mediteranski center zdravja, ki ima svoj sedež na naslovu Pristaniška ulica 45 v Kopru, je bil ustanovljen konec leta 2017 z namenom prenosa znanja Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper med končne uporabnike. Prostori centra so namenjeni vsesplošni podpori zdravja temelječ na svetovno priznanemu znaku odličnosti – mediteranskemu življenjskemu slogu.

Zastavljene cilje in tako postati edinstveni diagnostični center na Primorskem in širše, bomo dosegali s funkcionalno diagnostiko, razvojem in načrtovanju sodobnih in celostnih programov vadbe in rehabilitacije po meri posameznikov, z zagotavljanjem varnega vračanja po poškodbah ter načrtovanjem zdravega delovnega mesta.

Zaupani akreditaciji in poslanstvi FIFA medicinskega centra odličnosti (Medical Centre of Excellence) ter Olimpijskega referenčnega športnomedicinskega centra pa predstavljata pomembno podporo športu v lokalnem okolju in širše.

Vodja: dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-naslov: 
Tel.: +386 40 873 779 (Matej)