Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Sodobna filozofija
  • Filozofija religije

Biografija:

Dr. Luka Trebežnik (roj. 1984) je doktor religiologije. Njegovo raziskovalno delo sega na področja sodobne filozofije (zlasti francoske poststrukturalistične misli, dekonstrukcije in fenomenologije) ter filozofije religije (vprašanja razmerja med vero in razumom, mistike in filozofije, judovskih in krščanskih elementov v sodobni filozofiji).

Med letoma 2017 in 2019 je bil kot asistent raziskovalec zaposlen na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani, kjer je sodeloval pri projektu »Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo« (J6-7325), od leta 2020 pa v okviru Inštituta za filozofske in religijske študije ZRS Koper izvaja podoktorski raziskovalni projekt »Izzivi postmoderne filozofije religije: tekstualnost, transcendenca, skupnost« (Z6-2665).

Leta 2018 je izdal monografsko delo o Jacquesu Derridaju (naslovljeno »Med nihilizmom in mesijanizmom«). Iz angleščine in francoščine je prevedel nekaj sodobnih filozofskih besedil. S svojimi prispevki je kot avtor, gostujoči urednik in recenzent aktiven v mnogih domačih in tujih znanstvenih revijah.