Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Biologija in biotehnologija
  • Vede o okolju
  • Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Biografija:

Liliana Vižintin je na Univerzi v Trstu, Italija, diplomirala cum laude iz naravoslovja (Scienze Naturali), po nostrifikaciji diplome je pridobila naziv univerzitetna diplomirana biologinja. Kot mlada raziskovalka je študij nadaljevala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2003 pridobila magisterij znanosti s področja biotehnologije z magistrsko nalogo Metode in vitro maturacije in kalitve peloda kumaric (Cucumis sativus L.) in leta 2005 tudi doktorat znanosti s področja biotehnologije z doktorsko nalogo Ugotavljanje genetske variabilnosti pri rodovih Trifolium in Luzula z metodami kariotipizacije, določitve velikosti genoma in molekulskih markerjev.

Opravila je strokovno izobraževanje Management inovacij v Area Science Park Trst (Italija). Poleg tega je opravila tudi številna usposabljanja v tujini v okviru izobraževalnih programov Climate-KIC. Sodelovala je pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih.

V sklopu MIOSa se ukvarja predvsem z raziskavami, ki se navezujejo na področje biologije, biotehnologije, okoljskih ved, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR).

Objavila je številne izvirne znanstvene, strokovne in poljudne članke ter prispevke na konferencah. Sodelovala je kot mentor pri številnih diplomskih nalogah. Njena osebna bibliografija trenutno vključuje približno 80 enot.