Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

kognitivni vidiki učenja in poučevanja nesorodnih jezikov

  • kognitivno jezikoslovje
  • učenje in poučevanje standardne kitajščine kot tujega jezika
  • medjezikovno ozaveščanje
  • jezikovni in družbeni vidiki sodobne Kitajske

Biografija:

Tina Čok je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz sinologije in italijanskega jezika in književnosti. Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem je leta 2019 doktorirala z disertacijo z naslovom Konceptualizacija in upovedovanje glagolskega dejanja v slovenščini, kitajščini in italijanščini.

Na Znanstveno-raziskovalnem središču je znanstvena sodelavka Inštituta za jezikoslovne študije in Centra za azijske študije, svojo pedagoško dejavnost pa opravlja na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer uči strokovne in jezikoslovne predmete na Oddelku za uporabno jezikoslovje.

Za doktorsko disertacijo je prejela nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

Objavila je več znanstvenih člankov in v soavtorstvu tudi znanstveno monografijo z naslovom Kultura na koncu jezika, razprave o prepletu kitajskega jezika in kulture.

Raziskovalna dejavnost:

Raziskovalno se ukvarja s kognitivnimi vidiki učenja in poučevanja jezikov, s poudarkom na učenju in poučevanju standardne kitajščine matične govorce indoevropskih jezikov. Raziskovalno in študijsko je večkrat gostovala na kitajskih univerzah, nazadnje v času doktorskega študija kot gostujoča raziskovalka v okviru Centra za študije možganov in kognitivnih znanosti na Pekinški univerzi (LR Kitajska).


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne