Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • civilno pravo
  • gospodarsko pravo

Biografija:

Dr. Jože Ruparčič je strokovnjak s področja civilnega in gospodarskega prava, ima dolgoletne izkušnje in bogato strokovno znanje. Odlikujejo ga široko poznavaje področja in številne kompetence, saj je njegovo dosedanje delo zajemalo najzahtevnejše naloge na najodgovornejših pravnih področjih. Marca 2020 je bil v Državnem zboru izvoljen za namestnika varuha človekovih pravic. Leta 2019 je z doktorskim delom »Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule) in odškodninska odgovornost organov upravljanja« doktoriral na Evropski pravni fakulteti, za katerega je prejel s strani fakultete tudi posebno pohvalo za nadpovprečno doktorsko disertacijo.

Dr. Jože Ruparčič je sodniško funkcijo opravljal več kot 20 let na sodišču v Ljubljani. V okviru svojega dela v pravosodju je ves čas razvijal znanstveni interes za pravne fenomene, v katerih se zrcali vrednostna orientacija demokratične kulture. Pogosto je predaval in objavljal članke v strokovni in znanstveni periodiki. Posebej gre izpostaviti njegovo knjigo, ki je izšla lansko leto »Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev« (Znanstvena založba Nove univerze, 2020). Je tudi docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede.

Raziskovalno se udejstvuje kot asistent z doktoratom na Pravnem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.