Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Družbena geografija
  • Geografski informacijski sistemi
  • Podnebne spremembe

Biografija:

Erik Kralj je leta 2018 diplomiral iz geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je nadaljeval študij na magistrskem programu Geografija. Leta 2022 je magistriral iz geografije z magistrsko nalogo »Ekološki dejavniki pojavljanja jesenovega ožiga (Hymenoscyphus fraxineus) v Sloveniji«, ki se je ukvarjala z modeliranjem pojavljanja jesenovega ožiga v Sloveniji. V letu 2022 se je kot mladi raziskovalec pod mentorstvom dr. Cécila Meulenberga zaposlil na Mediteranskem inštitutu za okoljske študije (MIOS) ZRS Koper. Doktorski študij geografije obiskuje na Filozofski fakulteti v Mariboru. V sklopu projekta SCORE (Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities) raziskuje sonaravne pristope za dvig podnebne odpornosti Pirana.