Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Prilagoditve skeletne mišice med staranjem, gibalno neaktivnostjo in vadbo
  • Živčno mišični stik in živčno mišična funkcija med staranjem in gibalno neaktivnostjo
  • Zunajcelična matrika in njena vloga pri propagaciji in proizvodnji sile ter medcelični signalizaciji
  • Mišice in tetive
  • Morfologija in mehanika tetiv ob povečanju obremenitev, gibalni neaktivnosti in staranju

Biografija:

Marco Narici je diplomiral iz fiziologije leta 1982 na Bedford College, Univerza v Londonu, Velika Britanija. Magistriral je iz humane fiziologije leta 1984 na King’s College, Univerza v Londonu, Velika Britanija. Diplomiral je tudi s področja biologije leta 1991 na Univerzi v Pavii, Italija, kjer je tudi doktoriral s področja fiziologije leta 1995.
Zadolžen je za bazično raziskovanje prilagoditve skeletne mišice v staranju in stanju mikrogravitacije. Bolj natančno se posveča raziskovanju in vivo odzivov skeletnih mišic na področju anatomije, arhitekture in mehanike krčenja.
Rezultati njegovih predhodnih raziskovalnih prizadevanj na tem področju so razvidni iz njegove vloge v različnih znanstvenih organizacijah, združenjih in pri vodenju projektov. Trenutno je vodja Oddelka za biomedicino na Inštitutu za fiziologijo Univerze v Padovi, Italija in znanstveni svetnik Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS. Marco Narici je član Evropske vesoljske agencije.
Marco Narici je do leta 2019 kot avtor ali soavtor objavil 220 znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva, 9 poglavij v znanstvenih monografijah in ima 11.767 citatov, njegov h-indeks pa je 56.
Je član uredniških odborov znanstvenih revij: Scandinavian Journal of Sport Medicine, BMC Physiology (BioMed Central), Muscles, Ligaments and Tendons Journal (MLTJ).