Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Deliberativna demokracija
  • Ekologija
  • Kulturna dediščina
  • Politična kultura

Biografija:

Matjaž Kljun je diplomant in magister politologije. Raziskovalno se posveča temam demokracije, emancipacije, ekologije in kulturne dediščine. Leta 2016 je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani diplomiral z diplomskim delom naslovljenim »Možnost emancipacije posameznika in družbe«. V letu 2018 je na isti fakulteti magistriral na temo »Deliberativno vodenje multikulturnih in večnacionalnih ladijskih posadk«. Na študijskem programu Univerze v Ljubljani Humanistika in družboslovje opravlja v okviru programov Fakultete za družbene vede podiplomski študij smeri Politologije.

Od leta 2010 je prek različnih oblik dela dejaven na področju kulturne dediščine. Leta 2020 je pričel z delom na Zavodu za varstvo kulturne dediščine kot konservator. V letih 2020 in 2022 je pridobil strokovna naziva tako s področja premične kot tudi nepremične kulturne dediščine »kustos« ter »konservator«.

Raziskovalna dejavnost:

Z letom 2024 se je kot asistent zaposlil na Mediteranskem inštitutu za okoljske študije zavoljo priključitve projektni skupini transdisciplinarnega temeljnega raziskovalnega projekta »Zrno soli, kristalizacija sobivanja: solinarstvo kot izkustvena okoljska modrost« (TEM J6-50196). V okviru tega projekta raziskuje okoljske diskurze na študijskem primeru Piranskih oz. Sečoveljskih solin. Podrobneje proučuje kulturne in strukturne razmere, v katerih se je solinarska dejavnost oblikovala v preteklosti in razmere, v katerih se odvija v sedanjosti. Ugotovitve o kulturnih in strukturnih lastnostih solinarskega dela ter o načinih okoljskega in prostorskega upravljanja, kritično opredeljuje na temeljih diskurza ekološke zelene politične misli in preobrazbe, ki sloni na deliberativni demokraciji.