Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • (Pozno)srednjeveška in (zgodnje)novoveška (slovenska) zgodovina
  • Goriški grofje
  • Urbarialno gradivo
  • Demografija

Biografija:

Vojko Pavlin je leta 1990 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, prav tam leta 2004 dokončal magistrski študij in leta 2012 doktoriral z disertacijo “Goriška – od vladavine zadnjih goriških grofov do habsburške dedne dežele”.

Od leta 2020 je delno zaposlen v ZRS kot asistent z doktoratom. Istočasno je delno zaposlen tudi na projektu na ZRC v Ljubljani.

Osebna bibliografija šteje 65 enot.

Vojko Pavlin je 2007 prejel nagrado „Camillo Medeot“ zgodovinskega inštituta v Gorici (Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia).

Raziskovanje:

Vojko Pavlin sodeluje pri projektu »Kulturnozgodovinski vidiki staranja«, ki ga vodi dr. Urška Bratož. Sodeluje tudi v projektni skupini ZRC v Ljubljani, ki jo vodi dr. Matej Hribovšek („Latinske in nemške kronike na Slovenskem“).