Izhod iz enostavnega načina

Področja raziskovanja:

  • Beneška zgodovina
  • Zgodovina JV Evrope
  • Kulturna zgodovina
  • Politična zgodovina

Biografija:

Sara Hajdinac (1994) je magistrirala (2022) iz zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Študij zgodovine je zaključila z magistrskim delom »Zveza slovenskih vojakov v času med obema svetovnima vojnama na Slovenskem«, ki se je ukvarjalo z dediščino prve svetovne vojne na Slovenskem v času Kraljevine SHS oziroma Kraljevine Jugoslavije.

Oktobra 2022 je postala mlada raziskovalka na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Pod mentorstvom dr. Tilna Glavine raziskuje fenomen glagoljaškega gibanja v Severozahodni Istri, ki je tudi njena doktorska tema na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob tem jo zanimajo tudi druge humanistične discipline (filozofija, sociologija, umetnost, religijske študije), znotraj zgodovinske znanosti pa predvsem evropska zgodovina s poudarkom na Apeninskem polotoku in JV Evropi od srednjega veka do 21. stoletja. Podpodročji njenega zanimanja sta predvsem kulturna in politična zgodovina ter njuna soodvisnost oziroma vpliv politike na področje kulture v njenem najširšem pomenu.