Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka
  • Zgodovinska antropologija
  • Politična ikonografija

Biografija:

Tomislav Vignjević je diplomiral leta 1988 in magistriral leta 1994 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 2000 na Institutum studiorum humanitatis- Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani z doktorsko disertacijo »Triplex status mundi – upodobitve treh redov in stanov v 15. in 16. stoletju«.

Tomislav Vignjević je višji znanstveni sodelavec pri Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, kjer se je zaposlil leta 2004.

Pred tem je bil med letoma 1992 in 2000 višji kustos v Narodni galeriji v Ljubljani, od leta 2004 docent in od 2011 do 2017 izredni profesor na Oddelku za arheologijo in kulturno dediščino na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Od leta 2012 je tudi zunanji sodelavec Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Tomislav Vignjević je objavil štiri znanstvene monografije in številne znanstvene članke, njegova znanstvena bibliografija pa obsega več kot 400 enot. Njegova dela so pogosto citirana v domači in tuji strokovni literaturi.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne