Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Kognitivna znanost
  • Teorije zavesti
  • Študije znanosti in tehnologije
  • Medijski študiji

Biografija:

Dr. Maja Gutman Mušič je interdisciplinarna raziskovalka na področju teorij zavesti, študij znanosti in tehnologije ter medijskih študijev. V svojem delu raziskuje odnos med človekom in strojem ter psihološko dinamiko sanj z uporabo umetne inteligence. Leta 2021 je kot Fulbrightova štipendistka na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) raziskovala arhetipske vzorce v trenutno največji podatkovni zbirki sanj, pri čemer je uporabljala sodobne tehnike računalniške obdelave naravnega jezika.

Maja trenutno deluje kot so-avtorica projekta “2020 Dreams”, ki se odvija v sodelovanju z založbo Stanford University Press. Projekt je osredotočen na raziskovanje semantičnih povezav med številčno tekstovno zbirko sanj ter tekstovno zbirko globalnih novic med leti 2020—2021, pri čemer se uporabljajo sodobne računalniške tehnologije za primerjavo tekstovnih podatkov.

Preteklo delo:

Med leti 2016—2020 je kot raziskovalka sodelovala z ameriško University of Los Angeles, California (UCLA), kjer je delovala na področju imerzivnosti v virtualnih okoljih, psihologije med človekom in strojem ter avtomatizirani obdelavi velikih podatkov sanj. V zadnjih petih letih je izsledke raziskav predstavljala na več kot 20 mednarodnih znanstvenih konferencah, pri čemer je obravnavane tematike pozicionirala znotraj polj simbolizma, pripovedih struktur, analitične psihologije in kognitivne znanosti. V svojem raziskovanju združuje teoretske vidike z empirični pristopi umetne inteligence.

Leta 2016 je doktorirala s področja Antropologije vsakdanjega življenja – Medijski študiji na ljubljanskem Inštitutu za humanistične vede (ISH), Alma Mater Europaea. V svoji disertaciji je obravnavala ključne principe imerzivnosti kot resursa znotraj ekonomije pozornosti in potrošnje medijskih vsebin v digitalnih okoljih, pri čemer je uporabljala konceptualna orodja kritične teorije, strukturalizma, post-strukturalizma, semiotike in psihoanalize.