Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Biotehnologija
  • Agronomija
  • Vede o okolju

Biografija:

Suzana Škof je diplomirala iz agronomije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za diplomsko nalogo je dobila Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani. Kot mlada raziskovalka je podiplomski študij nadaljevala na Biotehniški fakulteti in leta 2008 pridobila doktorat znanosti s področja biotehnologije.

Na Mediteranskem inštitutu za okoljske študije (MIOS) ZRS Koper je dopolnilno zaposlena v okviru projekta ECO-SMART (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020) od leta 2020. V okviru inštituta MIOS so njene raziskave usmerjene na teme povezane z biologijo, biotehnologijo in okoljskimi znanostmi, in sicer z analizo ekosistemskih storitev in študijo ranljivosti na podnebne spremembe, ekonomskim vrednotenjem ekosistemskih storitev, blažitvijo in prilagajanjem na podnebne spremembe ter krepitvijo zmogljivosti skupnosti na teh področjih.

Preden se je zaposlila na ZRS Koper, je bila zaposlena kot podoktorska raziskovalka na temeljnem podoktorskem projektu Molekulska analiza regije kromosoma, odgovorne za razvoj spola pri hmelju (Humulus lupulus L.) na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti je opravljala tudi pedagoško delo kot asistentka pri vajah. Zaposlena je bila tudi kot strokovna koordinatorica v okviru projekta Life from Soil (Erasmus + program) na Biotehniškem centru Naklo. Trenutno je zaposlena tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in dela na področju Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 ter Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027.

Objavila je številne izvirne znanstvene in strokovne članke ter prispevke na konferencah.