Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

Področja raziskovanja se dotikajo raziskovanja družbenih fenomenov na področju kineziologije socioloških vsebin in posebnosti sodobne družbe v kontekstu gibalne/športne aktivnosti oz. neaktivnosti posameznih družbenih skupin.

  • Sociologija vsakdanjega življenja s poudarkom na družbenih dejavnikih gibalne/športne aktivnosti oz. neaktivnosti in dejavnikov oblikovanja življenjskih slogov; Sociologija športa (vpliv življenjskih potekov in pomembnih dogodkov na življenje športnikov, kohezivnost in skupinska dinamika športnih ekip, itd.)

Biografija:

Saša Pišot je znanstvena sodelavka na Inštitutu za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS. Diplomirala je leta 1996 na UL FDV s področja sociologije kadrovske smeri, leta 2008 pa pridobila naziv Magistra kulturnih študij in antropologije na UP FHŠ ter 2018 doktorirala na UL FDV, študijskem programu Humanistika in družboslovje na področju Študije vsakdanjega življenja.
Vključena je v aktualne nacionalne in mednarodne projekte, ki jih izvaja inštitut. Njeno temeljno raziskovanje zajema področje kineziologije v širšem pomenu, predvsem sociološki vidik vpliva okolja in sodobnega načina življenja na človekovo (ne)aktivnost. Pri tem podrobneje proučuje dejavnike oblikovanja življenjskih slogov in njihovega vpliva na gibalno učinkovitost proučevanih populacij v aktualnem družbenem okolju ter drugih družbenih fenomenov v povezavi s kineziologijo.
Od leta 1996 do danes je zabeležila preko 80 znanstvenih in strokovnih objav.