Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • družbena in prostorska integracija
  • regija in (regionalna) identiteta
  • multikulturnost in medetnični odnosi

Biografija:

Ksenija Perković je asistentka z doktoratom, zaposlena na Inštitutu za družboslovne študije ZRS Koper.

Po opravljeni maturi na gimnaziji Bežigrad se je leta 2002 vpisala na študij sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 2006 se je kot absolventka udeležila enoletne študijske izmenjave v okviru programa Erasmus na Univerzi v Trstu, kjer je obiskovala Fakulteto za politične vede. Leta 2011 je bila na razpisu izbrana za mlado raziskovalko s področja geografije na Univerzi na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnem središču pri mentorju prof. dr. Μilanu Bufonu in se vpisala na doktorski študij geografije na Fakulteti za humanistične študije. Med leti 2011 in 2019 je v okviru usposabljanja za mlado raziskovalko imela priložnost izkusiti študij in raziskovalno delo tudi na več različnih univerzah in raziskovalnih inštitutih v tujini (Italija, Nizozemska, Finska, Avstrija, Srbija). Aprila 2019 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo in pridobila naziv doktorica znanosti ter se zaposlila na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer aktivno sodeluje pri izvajanju več mednarodnih projektov.