Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Filozofija in literatura
  • evropska poezija in poetika
  • evropska kontinentalna filozofija
  • pnevmatologija in filozofija diha
  • okoljska humanistika in ekokritika
  • antična in poznoantična filozofija in teologija
  • atmosferne študije
  • zgodovina in teorija misticizma

Biografija:

Alberto Parisi na Inštitutu za filozofske in religijske študije ZRS Koper deluje od septembra 2023. Istega leta je na Univerzi v Harvardu doktoriral iz primerjalne književnosti, diplomiral pa je leta 2017 na Univerzi v Warwicku (ZK). V doktorski nalogi je raziskoval razmerje med intenco in prepletenimi semantičnimi polji diha, glasu in Stimmunga (atmosfere), pri čemer je časovni okvir svojega prevpraševanja začrtal med obdobjem stoikov in Avguština ter moderne evropske poezije (Hofsmannsthal, Claudel, Caproni) in filozofije (Derrida, Agamben, Cavarero). Njegove analize je moč kartirati na presečišču filozofije, religije, literature in intermedialnosti, znotraj katerega posebno pozornost posveča okoljski problematiki. Parisijevi članki, recenzije in prevodi so bili objavljeni v številnih uglednih revijah, denimo MLN, PMLA, Poligrafi ter The Journal of Italian Philosophy.


Researchgate
Academia