Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Filozofija, antropologija in muzikologija
  • Okoljska humanistika
  • Etika gostoljubja in intersubjektivnosti
  • Poslušanje, etika poslušanja
  • Antropologija religije
  • Alevijske študije
  • Aplikativna etnomuzikologija, skupnostna glasba
  • Transdisciplinarnost

Biografija:

Maja Bjelica deluje v okviru Inštituta za filozofske in religijske študije ZRS Koper od leta 2019, kjer raziskuje na področjih etike (etika poslušanja, etika gostoljubja), okoljske humanistike (ekoetnografija solinarstva, elementalna filozofija), antropologije religije (alevijske študije) ter filozofije glasbe (muziciranje, skupnostna glasba). Pred tem je bila med letoma 2013 in 2017 na taistem inštitutu zaposlena kot mlada raziskovalka, in sicer po mentorstvom prof. dr. Lenarta Škofa. V tem obdobju se je kot asistentka med drugim usposabljala tudi v tujini, in sicer na Oddelku za muzikologijo na Državnem konservatoriju za turško glasbo Tehniške univerze v Istanbulu (Turčija, 2015) pri dr. Belmi Oğul, na Oddelku za tematske študije, študije spolov, Linköpinške univerze (Švedska, 2016) pri dr. Nini Lykke ter na Oddelku za etnomuzikologijo in etnokoreologijo Irske svetovne akademije za glasbo in ples Univerze v Limericku (Irska, 2017) pri dr. Catherine Foley in dr. Colinu Quigleyu. V šolskem letu 2012/2013 je poučevala glasbeno vzgojo na Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran.

Maja Bjelica je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru dvopredmetnega študija filozofije in muzikologije leta 2011, doktorat znanosti s področja antropologije pa pridobila leta 2018 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem z doktorsko disertacijo naslovljeno »Filozofsko-antropološka študija etike gostoljubja: dih, tišina in poslušanje v prostorih intersubjektivnosti«.

Svoje znanstveno-raziskovalno delo predstavlja v obliki znanstvenih objav v mednarodnih revijah ter z udeleževanjem interdisciplinarnih znanstvenih simpozijev in konferenc. Kot (so)urednica je sodelovala pri oblikovanju znanstvenih zbornikov ter revij (Poligrafi, Polish Journal of Aesthetics, Muzikološki zbornik).


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne