Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu/Kineziologija
  • Živčno-mišična učinkovitost in vpliv kognitivnih sposobnosti na kontrolo gibanja in motorično učenje.

Biografija:

Luka Šlosar je diplomiral na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani (2013) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, FVZ Univerze na Primorskem (2019). Pod mentorstvom doc. dr. Mateja Plevnika in so-mentorstvom izr. prof. dr. Uroša Marušiča se je poglobil v področje virtualne resničnosti in v okviru svoje doktorske disertacije preučeval vpliv virtualnega treninga na proces gibalnega učenja tenisa v srednjem otroštvu.

Svojo raziskovalno pot je utrjeval in izpopolnjeval na številnih mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah. Objavil je več člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah. Poleg raziskovalnega dela je vpet tudi v pedagoško delo. Kot predavatelj redno sodeluje z visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami Fizioterapevtika in Alma Mater Europaea.

Leta 2020 je svojo zaposlitev nadaljeval kot asistent z doktoratom na Znanstvenem in raziskovalnem središču Koper. V sodelovanju z Univerzo v Trstu (Dipartimento di Scienze della vita) preučuje učinke možganskega treninga na kognicijo, gibalne sposobnosti in delovanje možganov.