Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • filozofija

Biografija:

Tjaša Škorjanc je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani diplomirala iz mednarodnih odnosov in kulturologije ter magistrirala iz sociologije. Magistrsko nalogo z naslovom Virtualni dotik: liminalne oblike dotika med svetim in simbolnim registrom je zagovarjala v juniju 2023. V času študija je opravila trimesečno Erasmus+ pripravništvo na Inštitutu za kulturne študije in zgodovino teatra, ki spada pod okrilje Avstrijske akademije znanosti.

Od oktobra 2023 je zaposlena kot mlada raziskovalka na področju filozofije pod mentorskim vodstvom prof. dr. Lenarta Škofa.