Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • ustna zgodovina
  • kolektivni spomin
  • zahodna Slovenija

Biografija:

Vida Rožac Darovec je raziskovalka na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Med leti 2008–2012 je bila vodja Univerzitetne založbe Annales in odgovorna urednica zbirk Annales Manuel in Knjižnica Annales Majora. Sodeluje v uredniških odborih revij Acta Histriae in Annales za istrske in mediteranske študije.

Doslej je objavila tudi več znanstvenih in strokovnih člankov, raziskuje pa na področjih individualnega in kolektivnega spomina na obmejnem območju zahodne Slovenije. Prispevala je tudi poglavje v knjigi Borut Klabjan (ur.): Borderlands of memory: Adriatic and Central European perspectives (Peter Lang, 2019).