Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • sodobna zgodovina
  • zgodovina socialistične Jugoslavije in hladne vojne
  • zgodovinski učbeniki

Biografija:

Mateja Režek je diplomirala iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1994 in se zatem kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Leta 2000 je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo »Politične spremembe v Sloveniji/Jugoslaviji v desetletju po sporu z Informbirojem, 1948–1958«.

Na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru je zaposlena od leta 2012 kot višja znanstvena sodelavka. Pred tem je bila znanstvena sodelavka na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, med letoma 2007 in 2016 pa docentka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer je predavala Zgodovino 20. stoletja in Zgodovino Balkana. Poleg tega je članica Državne predmetne komisije za splošno maturo iz zgodovine.

Njena bibliografija obsega okoli 170 bibliografskih enot, od tega več kot 50 znanstvenih člankov v različnih jezikih, dve znanstveni monografiji, dva gimnazijska učbenika sodobne zgodovine ter številne druge znanstvene in strokovne prispevke.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je znanstveni monografiji Cenzurirano: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes (2010), s katero je Mateja Režek zaključila svoj raziskovalni projekt »Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji«, podelila priznanje za izjemni znanstveni dosežek na področju zgodovinopisja v letu 2010.