Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Kortikalna kontrola gibanja
  • Senzomotorična integracija
  • Nevroznanstvene slikovne metode

Biografija:

Manca Peskar je leta 2013 diplomirala in 2017 magistrirala iz Biopsihologije na Univerzi na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Študij ji je vzbudil zanimanje za preučevanje možganov in zato je magisterij zaključila s študijo nevronskih elektrofizioloških (EEG) korelatov pri nalogi virtualne prostorske navigacije. Zaradi naraščajočega apetita po poznavanju nevroznanstvenih slikovnih metod, je izobraževanje nadaljevala na raziskovalnem magisteriju kognitivne nevroznanosti na Maastricht Univerzi na Nizozemskem in ga leta 2019 končala z raziskavo izvedeno na Imperial College v Londonu. V raziskavi je na podatkih pridobljenih z magnetno resonanco (MRI) preučevala funkcionalno povezljivost možganskih regij pri depresivnih osebah pred in po zdravstveni intervenciji.
Od novembra 2020 je doktorska študentka Tehniške Univerze v Berlinu ter na ZRS Koper zaposlena kot mlada raziskovalka na projektu TwinBrain. Pri projektu preučuje povezavo med kognicijo in kortikalno kontrolo gibanja pri preprostemu in kompleksnemu premikanju pri zdravih osebah in osebah s Parkinsonovo boleznijo, prav tako pa je članica etičnega odbora. Tekom izobraževalnega procesa se je aktivno vključevala v številne raziskave v domačem in mednarodnem prostoru.
Kot raziskovalka je aktivno sodelovala na naslednjih projektih:

  • PANGeA – Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje; pri kateri je zbirala in obdelovala podatke o kognitivnih sposobnostih starostnikov
  • Psihološko ocenjevanje profesionalnih slovenskih gimnastičarjev; pol-strukturirani intervjuji in obdelava podatkov, prispevek na 4. Mednarodni znanstveni konferenci slovenske gimnastične zveze
  • S starostjo povezane spremembe senzomotorične integracije: ERP študija; pri kateri je preučevala znotraj- in med- subjektne razlike v reakcijskih časih
  • Vpliv nizko ogljikohidratne diete na kazalnike zdravja; preučevala kognitivne sposobnosti prekomerno težkih posameznikov pred in po dietni intervenciji
  • Visuospatial attentional effects of FEF and IPS disruption: an fMRI/TSM study; sodelovala pri zbiranju in analizi podatkov
  • Neural Correlates of Changes in Personality Trait Measures after Psilocybin-assisted Psychotherapy to Depressed Patients; magistrska naloga