Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Prehrana
  • Gibanje
  • Šport
  • Prehrana in gibanje pri sarkopeniji
  • Prehrana v športu
  • Telesna sestava

Biografija:

Kaja Teraž je dodiplomski študij zaključila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer Živilstvo in prehrana. Zaradi želje po poglobljenem znanju prehrane v športu je študij nadaljevala na Fakulteti za vede o zdravju, na magistrskem študiju Dietetike. Leto kasneje se je vzporedno vpisala še na magistrski študij Kineziologije, saj je želela razširiti in poglobiti znanje o gibanju ter pomenu prehrane v gibanju. Leta 2017 je uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Analiza prehranskega vnosa in stanja hidracije pri slovenski moški rokometni ekipi in ženski rokometni ekipi v 1.A slovenski ligi ter pridobila naziv magistrice dietetike, leto kasneje je zagovarjala tudi magistrsko nalogo z naslovom Vpliv kognitivno-gibalne vadbe na izbrane parametre hoje in ravnotežja pri starejših odraslih: sistematični pregled in metaanaliza.

Leta 2019 je bila izbrana kot mlada raziskovalka, na projektu Olimpijskega komiteja Razvoj kadrov v športu. Delo mlade raziskovalke opravlja pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota, doktorski študij opravlja na Fakulteti za šport v Ljubljani. Na Inštitutu za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS se trenutno ukvarja z vprašanjem sarkopenije, gibanja in prehrane. Spomladi 2021 je uspešno zagovarjala temo doktorske disertacije z naslovom Longitudinalna raziskava gibalne dejavnosti in pojavnosti sarkopenije pri starostnikih.

Raziskovalna dejavnost:

Kaja Teraž je vključena v projekt Razvoj kadrov v športu v organizaciji Olimpijskega komiteja. V sklopu tega projekta opravlja delo mlade raziskovale in končuje doktorski študij na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Sodelovala je pri tehničnem urejanju zbornika, ki je izšel v sklopu mednarodnega kongresa Otrok v gibanju leta 2019.
Leta 2020 je sodelovala pri urejanju zbornika (sourednica), ki je izšel v okviru znanstvene konference 3rd Scientific Conference SPE BALKAN SKI Science, Practice & Education.
Bila je članica organizacijskega odbora ter sourednica zbornika, ki je izšel v okviru kongresa Otrok v gibanju 2021.