Izhod iz enostavnega načina

Področja raziskovanja:

  • Družbeno-prostorski izzivi
  • Migracije
  • Vključitev migrantov v družbo

Biografija:

Sandra Končan je obiskovala študij na programu Komunikologija – medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je leta 2016 diplomirala, pozneje pa se vpisala še na podiplomski študij programa Sociologija. Leta 2020 je z zaključnim delom, ki nosi naslov »Izzivi upravljanja z varovanimi območji: primer Krajinskega parka Debeli rtič«, pridobila naziv magistrica sociologije.

Od marca 2022 je Sandra zaposlena na ZRS Koper kot asistentka pri raziskovalnem delu in sodeluje pri določenih projektih v okviru Inštituta za družboslovne študije.

Pred tem je sodelovala na številnih kongresih, konferencah in simpozijih na temo družbeno-prostorske problematike, trajnostnega razvoja in okoljevarstva. V reviji Urbani izziv, ki jo izdaja Urbanistični inštitut Republike Slovenije, je objavljena tudi njena terenska raziskava o prostorski ureditvi plaže v Ankaranu.