Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Vadba, testiranje in uspešnost v moštvenih športih;
  • Fiziološke zahteve ekipnih športov;
  • Vplivi moštvenih športov na zdravje;
  • Izbor, tehnologija in metodologija trenažnega procesa v nogomet;
  • Analiza uspešnosti, spodbujanje telesnih aktivnosti, treningi moči in kondicije.

Biografija:

Zoran Milanović je diplomiral leta 2009 na Fakulteti za šport in športno vzgojo Univerze v Nišu, Srbija. Doktorsko disertacijo z naslovom “The effects of different exercises programmes on physical fitness in middle age adults” je zagovarjal na isti fakulteti za področje športa.
Zoran Milanović je docent predmeta nogomet in futsal na Fakulteti za šport in športno vzgojo Univerze v Nišu ter znanstveni sodelavec na Inštitutu za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS. Je član Mednarodne mreže znanosti o športu in zdravju (INSHS), ki jo sestavlja več kot 40 univerz po vsem svetu. Članstvo mu nudi številne možnosti za znanstvena in strokovna sodelovanja, omogoča kvalitetna projektna partnerstva in sodelovanja z mnogimi drugimi mednarodnimi znanstvenimi ustanovami, ki delujejo na področjih športa in zdravja.
Zoran Milanović je član upravnega odbora International Society of Performance Analysis of Sport (ISPAS) z akreditiranim certifikatom. Vključen je (ali je bil) v projekte: 1) “Sestavni deli telesne aktivnosti in kondicije starejših”, ki ga financira Ministrstvo za znanost Republike Srbije; 3) “Zdravstveni življenjski slog”, ki ga financira Ministrstvo za mladino in šport Republike Srbije; 3) “Mala pit, velika zabava”, ki ga financirata Ministrstvo za mladino in šport Republike Srbije in Nacionalna nogometna zveza; 4) „Football Town“, ki ga financira Urad za šport in izobraževanje Nantong, Ljudska republika Kitajska. Za strokovnjaka za nosečnost in postnatalno vadbo je napisal evropske aktivne standarde (raven 5 evropskega kvalifikacijskega okvira).
Objavil je več kot 100 prispevkov v mednarodnih znanstvenih revijah in konferencah (od tega preko 60 v revijah s faktorjem vpliva). Večkrat je bil vabljen predavatelj na mednarodnih znanstvenih konferencah o telesni dejavnosti in zdravju. Pred kratkim je objavil nekaj meta raziskav, ki so analizirale učinke različnih programov vadbe na telesno pripravljenost odraslega prebivalstva, v povezavi z zdravjem.