Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Gibanje
  • Šport
  • Prehrana in gibanje pri sarkopeniji

Biografija:

Katarina Puš je dodiplomski študij zaključila na Fakulteti za šport, smer kineziologija, prvi letnik študija pa je opravila na University of Texas at San Antonio. Zaradi želje po poglobljenem razumevanju človeškega gibanja je študij nadaljevala na Fakulteti za šport na magistrskem programu kinezioterapije. Leta 2021 je uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Primerjava pojavnosti depresije in anksioznosti med nogometašicami in njihovimi vrstnicami.

V času študija je opravljala delo kineziologinje na Nogometni zvezi Slovenije, kjer je bila zadolžena za dekliški nogometni oddelek Gimnazije Šiška in ŠC PET. V letu 2021 je bila izbrana kot mlada raziskovalka na Inštitutu za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS Koper, kjer sodeluje pri raziskavah na področju sarkopenije. Doktorski študij opravlja na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Raziskovalna dejavnost:

Katarina Puš kot mlada raziskovalka sodeluje pri raziskavah na področju sarkopenije na Inštitutu za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS Koper, doktorski študij pa izvaja na Fakulteti za šport v Ljubljani.